ARAÇ SİGORTALARI

 Akkoyunlu sigorta olarak, tüm araç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayacak sigorta çözümleriyle sizlere güvence sağlıyoruz..

Aracınız İçin Neden Sigorta Almalısınız?
 
Trafik sigortası üçüncü kişilere verilecek zararları karşılarken, kasko sigortasında üçüncü kişilere verilecek zararlar ile birlikte sigorta yaptırılan aracın ve içindekilerin uğrayacağı zararlar da teminat altına alınır. Aracınız için tam bir koruma sağlamak için mutlaka sigorta güvencesinden faydalanmak gerekir.

TRAFİK SİGORTASI
 
Trafik Sigortası, kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararlar için sizi teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.
 
Trafik Sigortası’nın kapsamında; sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş ise Karayolları Trafik Kanunu'na göre, işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edilir.
 
Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makûl ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır.
 
 
Trafik Sigortası genellikle Kasko Sigortası ile karıştırılır. Trafik Sigortası’nın Kasko Sigortası’ndan farkı, sigortayı yaptıranın aracının değil; karşı tarafın hasar gören aracının zararlarının karşılanmasına yönelik zorunlu bir sigortadır.
 
Talep edilmesi durumunda tek bir poliçe ile “Trafik Sigortası” teminatı ile birlikte;
 
Artan Mali Sorumluluk (İMM),
 
Koltuk Ferdi Kaza (KFK),
 
Anadolu Hizmet – Trafik
 
teminatları da bir arada alınabilmektedir.
 
Buna göre Trafik Sigortası ürünlerimiz aşağıdaki alternatiflerden biri ile sunulmaktadır.
 
Ekstra Trafik Sigortası
 
Süper Trafik Sigortası.

KASKO SİGORTASI
 
 
Kasko Sigortası, zorunlu Trafik Sigorta’sının aksine karşı taraftaki aracı değil; sigorta sahibinin kendi aracını güvence altına almasını sağlar ki bu durum Kasko ve Trafik sigortaları arasındaki farktır.
 
İsteğe bağlı sigortalar arasında yer alan Kasko Sigortası’nı Akkoyunlu Sigorta’nın avantajlı ve kapsamlı sigorta poliçeleriyle birlikte güçlendirebilir, araba sürme keyfinize güveni ve huzuru ekleyebilirsiniz.
Kasko Sigortası neden yaptırılmalıdır?
 
 
Kasko Sigortası’nda Akkoyunlu Sigorta’nın müşterilerine sunduğu en önemli farklılıklardan biri de sektörde, tüm araç grupları için ihtiyari mali mesuliyet teminatını “sınırsız” veren tek sigorta şirketi olmasıdır.